TINJAUAN SEMPENA HARI IBU 2016


Kaji selidik ini bertujuan untuk mendapatkan maklum  balas mengenai Tinjauan Sempena Hari Ibu 2016.

Dipohon kerjasama anda untuk meluangkan sedikit masa bagi memberikan maklum balas bagi perkara-perkara yang dinyatakan di bawah.

 

 

* Adakah anda meraikan Hari Ibu pada 8 Mei 2016 (Ahad) yang lalu?
* Pada hari selain daripada Hari Ibu, antara berikut, bagaimanakah anda menzahirkan kasih sayang anda kepada ibu anda?