KAJIAN MENGENAI KESEDARAN MENGENAI SARINGAN PAP SMEAR DALAM KALANGAN WANITA DI MALAYSIA


 

KAJIAN MENGENAI SARINGAN PAP SMEAR DALAM KALANGAN WANITA DI MALAYSIA

PROJEK TOUCH POINT KPWKM

 

Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN), di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM), sedang menjalankan tinjauan mengenai kesedaran wanita mengenai ujian Pap smear.

Anda dijemput untuk menyertai tinjauan ini.

 

Semua maklumat yang diberikan adalah semata-mata untuk kajian dan akan dirahsiakan.